Schwanzmeise (Aegithalos caudatus europaeus)

Monatsfoto 2021